Děkujeme velkorysým donorům:

panu Tomáši Březinovi,
paní Kateřině Kratinové,
panu Milanovi Kratinovi,
panu Zdeňku Šoustalovi,
panu Marku Dospivovi,

panu Martinovi Wichterlemu,
paní Věře Komárové,
panu Vladimírovi Komárovi,
panu Igorovi Rattajovi.

Děkujeme laskavým podporovatelům